Föreläsningar

Föreläsningar som berikar och vidgar perspektiv!Föreläsningarna ska uppmuntra till eftertanke och reflektion och syftar till att individen ska få vidgat perspektiv om sig själv, samhällets struktur av arbeten och studier samt kunskap om hur man konkret kan tar sig från tanke till handling. Motivation och empowerment är en betydande del av samtliga föreläsningar.


Efter föreläsningen kommer åhöraren kunna ta del av informationsmaterial knutet till föreläsningen och

allt föreläsningsmaterial är baserat på vetenskapliga teorier och metoder.

Förslag på föreläsningar:

Tidsåtgång ca. 60-90 minuter.

Naturligtvis kan jag anpassa innehållet efter era önskemål.

Kostnadsuppskattning 5.800:-/timme inkl skatt. Resekostnader tilkommer.


(Föreläsning via Hjärnkoll. 4.200:-)

  1. Brytpunkter i ditt liv.
  2. Genus och kompromisser.
  3. Tillfälligheter, slump eller skicklighet?
  4. Lär dig acceptera det du inte kan förändra...
  5.  Utbildningssytemet...
  6.  Anställningssystemet... 
  7.  Att söka jobb...
  8. Vad vill jag bli när jag blir stor?
  9. Jag (kanske) vet vad jag vill, men hur når jag målet?
  10. Återhämtning och balans..

Olika teman

Brytpunkter i ditt liv.


Föreläsning och reflektionsövning ca 60 min.


Vi utgår ifrån en övning där jag låter åhöraren ritar upp sin egen ”livslinje” där viktiga händelser fram till dagens datum markeras och graderas.

Åhöraren kommer inte behöva dela händelser med varandra. Var och en väljer hur delaktiga de vill vara och kommer använda livslinjen som en ”karta” att utgå ifrån då vi reflekterar över saker som skett och val vi tagit som lett oss dit vi nu är.

Vissa val är självvalda och andra är det inte och vissa brytpunkter är tvingande och andra inte.


Syftet med övningen är att lära känna sig själv bättre och livslinjen är ett kreativt verktyg som kan ge ett bredare perspektiv på val och händelser i ens liv och att även negativa händelser kan leda till goda saker i ett större perspektiv.


Baserat på Careership theory av Hodkinson och Sparkes.

Tillfälligheter, slump eller skicklighet? Varför och hur händer livet?

Föreläsning med reflektionsövning ca 60 minuter.


En hel del forskning visar på egenskaper som är till stor fördel om man ska få livets tillfälligheter att verka till ens egen fördel. Vi går igenom dessa och reflekterar runt hur vi kan agera för en ljusare framtid!

Syftet är hjälp till självhjälp och större medvetenhet.


Baserat på Planned Happenstance teorin av Krumboltz.

Genus och kompromisser. Vem bestämmer över dina val?

Föreläsning på ca 60 minuter.


Jag kommer på ett enkelt vis förklara hur samhället socialiserat oss och leder till att vi ibland gör val som vi tror vi själva beslutar över men som i själva verket är en kompromiss mellan vad vi själva vill och vad vi antar är godtagbart avsamhället.


Syftet är att se objektivt på sig själv och rannsaka vad som är dina inre drivkrafter och önskemål.


Baserat på teorin om omständigheter och kompromiss av Gottfredson.

Lär dig acceptera det du inte kan förändra, mod att förändra det du kan och förstånd att inse skillnaden.

Föreläsning med reflektionsövning ca 60 minuter.


En föreläsning med övning som på ett enkelt sätt får oss att fundera över om vi lägger energi på rätt ställe.

Syftet är att vidga förståelsen för dig själv och din kraft att skapa din ultimata nutid och framtid.


Baserat på ACT (acceptens and commitment theory), mindfulness och medveten närvaro. 4.e vågen av KBT (kognitiv beteendeterapi).

Utbildningssystemet..

Gymnasiekompetens, högskolekompetens, intagningsmerit, högskoleprov, urvalsgrupper, komplettering av betyg, arbetsmarknadsutbildning, uppdragsutbildning, högskoleutbildning och universitetsutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola, CSN, studier med aktivitetsstöd, studiestartstöd.


Föreläsning och frågestund ca 60 minuter.


Att vårt studiesystem är en snårskog är ingen överdrift.

Vilken utbildning ska/kan jag välja?

Hur går ansökningsprocessen till?

Kommer jag in?

Hur ska jag finansiera min utbildning?

Jag kommer räta ut frågetecken och ge mer information om hur utbildningssystemet ser ut och ge bra idéer och tips på sidor på nätet som ger fördjupad information när ni behöver den.


Ni kommer få en tydlig och enkel Power Point och länkar för att så enkelt som möjligt fördjupa er i de delar som är relevanta.


Att söka jobb...

Personligt brev, CV, hisspresentation, LinkedIn, sociala nätverk, anställningsintervju, anställningstester.


Föreläsning och frågestund ca 60 minuter.


Att söka jobb och förstå arbetsmarknaden är inte lätt!

Jag presenterar alla delar på ett så tydligt vis som möjligt och ni kommer få en tydlig och enkel Power Point och länkar för att så enkelt som möjligt fördjupa er i de delar som är relevanta.

Jag vet (kanske) vad jag vill, men hur når jag målet?

Föreläsning och reflektionsövning ca 60 minuter.


Om förändringsprocesser och hur man gör en konkret handlingsplan att arbeta efter, och viktigast av allt, att framkalla motivation och styrka att anstränga sig.


Jag lär ut karriärvägledningsmetoden The Path och

APS. Aktive Problem Solving, en teori och modell av Sharon Kolb.


Anställningssystemet..

Platsbanken, arbetsförmedling, bemanningsföretag, provanställning, timanställning, konsultuppdrag, öppna/synliga jobb, dolda jobb. Introduktionsjobb, nystarsjobb, praktik, anställningsintervju, anställningstester.


Föreläsning och frågestund ca 60 minuter.


Att söka jobb och förstå arbetsmarknaden är inte lätt!

Jag presenterar alla delar på ett så tydligt vis som möjligt och ni kommer få en tydlig och enkel Power Point och länkar för att så enkelt som möjligt fördjupa er i de delar som är relevanta.
Vad vill jag bli när jag blir stor?

Föreläsning och reflektionsövning på ca 60 minuter.


Hur kartlägger jag mina inre egenskaper och motivation, erfarenheter, styrkor och intressen och hur matchar jag dem till lämpliga studier eller yrkesambitioner?

Jag presenterar den äldsta och mest beprövade matchningsteorin på marknaden och tillsammans analyserar vi oss själva med hjälp av ett digitalt vägledningsverktyg.


Vad har teorin för styrkor och brister? Går den att analysera sina egna styrkor och svagheter?


Baserat på Hollands matchningsteori.

Återhämtning och balans.

Föreläsning och reflektion på ca 60 minuter.

Framtagen som Hjärnkolls föreläsning.


Vad ger dig energi och hur ska du göra för att få en bra balans i ditt liv?Basererat på ett holistiskt återhämtning där samtliga delar: fysiskt, psykiskt, socialt, känslomässigt och andligt välmående ska beaktas.

JAG ÄR EN STOLT (H)JÄRNKOLL AMBASADÖR.

Prata om psykisk ohälsa!

Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att förändra negativa attityder och minska diskriminering. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. 

Som ambassadör gör jag skillnad!


Kontakta mig för mer information och bokning.