Karriärvägledning

På väg mot en ljusare framtid?


Jag är examinerad  Studie- och yrkesvägledare och återhämtningsterapeut.


Min specialkompetens kallar jag holistisk karriärvägledning och handlar om att finna vägen till ett meningsfullt liv.


Jag använder MI som samtalsmetod och besitter kunskap inom folkhälsovetenskap och KBT.

Centrala principer inom MI är att stötta individens motivation, självtillit och autonomi genom fokus på empati, samarbete och jämlikhet.


Så om vill du ha hjälp med att lära känna dig själv, dina inte drivkrafter och få hjälp med förändringsprocesser i ditt liv, så har du hamnat rätt.


Hur mycket hjälp och tid du vill ha och behöver är väldigt individuellt, men jag rekommenderar att vi jobbar enligt nedan upplägg:Insikt


.Vi börjar med ett eller två samtal om dig och vad du varit med om fram till dagens datum. Jag vill veta vad som påverkat dig, hur du har hanterat förändringar och brytpunkter i ditt liv och vilka viktiga personer som funnits och fins i ditt liv. Det är viktigt att reflektera över dina olika roller som tex. partner, vän, kollega, barn, förälder, arbetstagare mm och hur du upplever dig själv. Vi kartlägger hur du upplever och värderar din levnadssituation i dag i relation till hur du önskar att den sett ut i den bästa av världar. Sammanfattningsvis kan vi summera dessa samtal som en insikt i hur du är som person, din självkännedom och medvetenhet om dina egna styrkor, egenskaper, drivkrafter och inre mål


Utsikt


Nu går vi vidare och skapar en bild av verkligheten runt oss just nu genom att titta på samhället och arbetslivet. Vi analyserar vilka arbeten som skulle kunna passa dig baserat på din motivation och vilja, men också på erfarenheter, egenskaper, styrkor och svagheter. Jag har god kunskap om olika typer av utbildningar, hur de fungerar och vad man bör tänka på samt hur de kan finansieras.

Vad vill du och hur mycket får det kosta? Denna process kan till viss del göras på egen hand mellan möten, så räkna med "hemläxa" och beroende på din individuella situation kan denna del ta en eller fler möten.

Framsikt


Slutligen ska vi tillsammans hantera dina mål, din handlingsförmåga och din förmåga att fatta beslut. Det är nu vi ska gå från tanke till handling. Vi skapar en plan för hur förändringen ska komma till stånd. I vissa fall kan denna process vara relativt enkel och "bara" kräva en konkret handlingsplan medans den i andra fall kan ta längre tid för att lösa flera "livsknutor". Jag hjälper dig i förändringsarbetet genom att stärka dig, uppmärksamma dig på sätt att ta sig runt hinder och förenkla problemsituationer.

Denna del kan ta en eller fler möten.


Nu är du på väg mot din nya framtid och det kan vara bra med ett eller fler återkopplingssamtal. Jag finns här för dig.

Jag vill gärna hjälpa dig!

Mitt erbjudande:


Varje samtal är 45 minuter långt och kostar 780:-.

Vi träffas i min ateljé i Karlshamn, på en walk and talk längs med havet, hemma hos dig eller digitalt via Zoom, meet eller teams, du bestämmer!

OM du känner att det första samtalet inte uppfyller dina förväntningar är det kostnadsfritt. Jag vill att du ska vara nöjd!

På våra samtal går vi igenom alla delar för att skapa en karriärplan och narturligtvis kan du som har behov av det kombinera stresshantering med karriärvägledning.


För dig som vill investera i dig själv och din framtid har jag skapat ett fördelaktigt paket bestående av:

* Ett inledande gratis samtal för att se om det känns rätt.

* 8 samtal bestående av insikt, utsikt och framsikt.

* En skriftlig sammanfattning av saker vi gått igenom och kommit fram till under samtalens gång

* En konstruktiv handlingsplan för hur du ska nå ditt mål.

Investering: 5.800:-

(ord. pris 7.040:-)


Vilken resa, GO for it!