Holistisk karriärvägledning

Vem är jag, om inte jag kan prestera??

Många som drabbas av utmattningssyndrom upplever en identitetskris. Det kan vara svårt att se en framtid då hela ens liv är kaos. Du är slutkörd i kropp och knopp och upplever att det finns en press från både dig själv och din omgivning om att "återgå till det normala".

Risken att återfalla i utmattning är hög om du efter en snabb rehabilitering återgår till ett liv som ser ut på samma vis som före utmattningen.

Se denna kris som en gåva och möjlighet att förändra ditt liv så att du kan leva ett lyckligt liv, mer sant och med större mening för dig och dem du älskar!

Jag vet vad du går igenom..


När jag växte upp fick jag tidigt lära mig att "gaska upp mig" när jag var ledsen eller trött. Att alltid göra mitt bästa för andras skull och att i alla lägen vara glad, pigg och energisk. Jag VET att mina föräldrar trodde att de lärde mig rätt eftersom det var så de fick lära sig av sina föräldrar.

När jag nu, efter två krascher som nästan knäckt mig, försöker finna orsaken bakom orsaken kan jag känna tacksamhet till min barndom samtidigt som jag kan analysera mitt beteende och välja nya förhållningssätt.

Låt mig hjälpa dig.


Jag är utbildad studie och yrkesvägledare/karriärvägledare samt återhämtningsterapeut.

Jag arbetar med tekniker och modeller kopplade till KBT (kognitiv beteende terapi) ACT (

Acceptance and commitment therapy) och MI (Motivation intervju teknik).

Mitt förhållningssätt är holistiskt och vi arbetar tillsammans genom insikt, utsikt och framsiktsperspektiv.

Insikt


Acceptera och släpp taget!

Ta ansvar för din egen läkning och ditt liv. Förlåt dig själv och din omgivning för det som varit och är. Förså att identitetskrisen är normal.

Tillåt återhämtningsprocessen att bli en del av livet och inse att du kan komma starkare ur detta.

Lär dig lyssna på din egen intuition och inre röst.

Varför är det viktigt med mindfulness och att leva i nuet för att må bra?

Vad är orsaken till din utmattning och hur bearbetar vi det för att förhindra att du upprepar samma mönster i framtiden?

Lär känna dig själv på alla plan, kropp, själ och sinne måste med. 

Att förstå dig själv innebär att du lär dig att förstå din egen motivation, styrkor och svagheter. Ofta har du blivit påverkad av din omgivning från barnsben och kanske har du accepterat andras åsikter om dig som sanning!??


Men vad är sant för dig?Utsikt


Hur ser ditt liv ut? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?

Lär dig se mönster och stress triggers.

Nu går vi vidare och skapar en bild av din verklighet genom att titta på samhället, relationer och arbetslivet. Vi analyserar vilka yrken som skulle kunna passa dig baserat på din motivation och vilja, men också på erfarenheter, egenskaper, styrkor och svagheter. Jag har god kunskap om olika typer av yrken och utbildningar, hur de fungerar och vad man bör tänka på samt hur man ska nå sitt mål.

Vad vill du och hur mycket får det kosta i energi och pengar?

Våga drömma och våga bygga den framtid du önskar.

Ofta har vi byggt ett liv baserat på andras åsikter.

Du är unik och har en viktig plats i samhället. 


Har du funnit din livsuppgift?

Framsikt


Slutligen ska vi tillsammans hantera dina mål, din handlingsförmåga och din förmåga att fatta beslut.

Det är nu vi ska gå från tanke till handling. Vi skapar en plan för hur förändringen ska komma till stånd. I vissa fall kan denna process vara relativt enkel och "bara" kräva en konkret handlingsplan medans den i andra fall kan ta längre tid för att lösa flera "livsknutor". Jag hjälper dig i förändringsarbetet genom att stärka dig, uppmärksamma dig på sätt att ta sig runt hinder och förenkla problemsituationer.

Din egen motivation och drivkraft är avgörande och ibland kan det behövas tid för reflektion och rätt frågor för att få dig att inse hur du kan ta dig runt och. över problem och inte låta dem stoppa dig.


Du är värd att lyckas, du är värd en lycklig framtid!
Att gå framåt och växa..


För mig är det viktig att din personliga utvecklingsresa känns meningsfull och konkret. Därför skapar jag ett material som sammanfattar viktiga delar som vi tillsammans satt ord på under arbetets gång. Detta material mailas till dig i form av en power point som fylls på efter varje samtal, så att du kan gå tillbaks under resans gång eller i efterhand.


Jag arbetar kontinuerligt med väl beprövade vägledningsteorier och modeller såsom:

– Vance Peavys Social konstruktivistiska modell.

– Norm Amundsons karriärhjul.

– RIASEC personlighetsteori av Holland.

– Gottfredsons teori om begränsningar och kompromisser skapar i barndommen.

– Krumbolz Happenstance teori om attityder.

– Egans samtals-modell.

– Existentialism teori av Yalom, Kierkegaard


Hur vill jag att min framtid ska se ut?


Avslutningsvis skapar vi en konkret handlingsplan baserat på PATH teorin av

Jack Pearpoint, Marsha Forrest och John O’Brien. 

Jag erbjuder enskilda samtal som kan ske i min atelje eller som "walk and talk" i Karlshamn, via zoom, teams, meet eller per telefon.


Samtalens struktur och upplägg gör vi upp tillsammans beroende på dina behov, men ett förslag på upplägg kan du se ovan. Jag rekommenderar minst tre samtal, men antalet samtal är naturligtvis individuellt.

Pris per samtal, 45 minuter, 780:- 


För dig som vill investera i dig själv och din framtid har jag skapat ett fördelaktigt paket bestående av:

* Ett inledande gratis samtal för att se om det känns rätt.

* 8 samtal  (45 minuter per samtal)

* En skriftlig sammanfattning av saker vi gått igenom och kommit fram till under samtalens gång

* En konstruktiv handlingsplan för hur du ska nå ditt mål.

Paketerbjudande på din investering: 5.800:-

(ord. pris 7.020:-)


Välkommen att kontakta mig för bokning.

Boka en tid!


Om du inte är nöjd med ditt första samtal behöver du inte betala.

Hör av dig för frågor eller bokning


Du har inget att förlora, men allt att vinna!