Om Ekofreak

Ekofreaks filosofi.

Jag är en beteendevetare, återhämtningsterapeut och studie- och yrkesvägledare som funderat mycket på mig, dig och oss, meningen med livet och hur det bör levas för att kännas meningsfullt.

Jag har lång erfarenhet och gedigen utbildning men framför allt en stark vilja att hjälpa andra finna sin egen inre styrka och röst. Kreativitet är ett underbart verktyg för självförverkligande och kan ta sig olika uttryck.

Jag har lång erfarenhet av service, coaching och försäljning.


Låt mig hjälpa dig!Med Ekofreak vill jag våga hoppa utan skräck, sikta mot toppen utan att vara rädd för att snubbla på rötterna, vara den mamma och fru jag önskar att vara med målet att vara den bästa Paula jag vet att jag kan vara, och dessutom inte enbart för min älskade ekonörd eller Otto och Hannahs skull utan framför allt för min egen skull.


Amen, namasté och shanti!

Min filosofi!


Ekofreak har kreativitet, glädje och hållbarhet som grundplatta.

De tre stöttepelarna i verksamheten är:


  1. Kreativ glädje. Jag riktar mig till dig som gillar att måla med en miljövänlig färg. Jag erbjuder ett sortiment med färger och verktyg som behövs för ett bra resultat. Utöver det anordnar jag kurser, och workshops.
  2. Kreativ stresshantering. Visste du att det finns en koppling mellan kreativitet och psykisk hälsa? Jag arbetar på ett kreativt, konstruktivistiskt och konkret vis. Vad betyder det? Jo, att jag alltid utgår ifrån dig och din drivkraft och motivation för att finna vägar framåt. och att jag vill kunna göra resan så enkel och konkret som möjligt. Du kommer få ett material som utökas efter varje möte med mig så att du i lugn och ro mellan möten kan reflektera. Jag har otaligt med metoder i min verktygslåda att använda mig av för att din förändringsresa ska bli så effektiv som möjligt.
  3. Kreativ karriärvägledning. Jag arbetar enligt insikt, utsikt och framsiktsperspektiv. Detta innebär att vi börjar med att undersöka vad du vill med din framtid och arbetsliv. Vad är viktigt för dig och varför? Därefter tar vi utsiktsperspektivet och utreder vilka arbeten som är möjliga och hur vägen dit ser ut för att slutligen arbeta fram en handlingsplan för att nå dina mål

Mitt CV


Kandidatexamen psykologi.

2001-2005

Stockholms universitet med 2 år på personalvetarprogrammet och sista året på Kristianstads högskola med inriktning psykologi.


Studie- och yrkesvägledning kandidatexamen.

Umeå universitet, 2019-2021.

En utbildning med inriktning på  karriärutveckling och vägledning som gett kunskap, kompetens och färdigheter inom motivationshöjande insatser, samtalsmetodik, kommunikation, interaktion och samtal, individuellt och i grupp.


Diplomerad återhämtningsterapeut.

Soulful living, 2020- 2021

Yrkesutbildning godkänd av SFKM, Skandinaviska förbundet komplementärmedicin.

Utmattningsdepression har blivit en av våra stora folksjukdomar. En stor del utav de som fått diagnosen får inte den hjälp de skulle behöva för att läka och bli en del av samhället igen. 

Mindfulness, stresshantering, meditation, kreativitet, coaching och personlig utveckling är några av de verktyg jag använder mig av i det terapeutiska arbetet.


Diplomutbildningar och fristående kurser:

MI, motiverande samtal. 2022. Gymnastik- och idrottshögskolan i stockholm.

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/mi-motiverande-samtal/

KBT, introduktion 2021. Mittuniversitetet.

Folkhälsovetenskapliga grunder, 2020. Högskolan i Skövde.