Stresshantering

Stresshantering

och

återhämtning

Jag är certifierad holistisk återhämtningsterapeut och 

därmed godkänd och försäkrad genom SFKM, Skandinaviska förbundet komplementärmedicin.


Behöver du hjälp med återhämtning från utmattning?

Önskar du verktyg för att finna nya konstruktiva vägar framåt och förhindra risk för återfall i utmattning? 

Då erbjuder jag vägledning, terapisamtal, övning i mindfulness, meditation, stresshantering samt personlig och andlig utveckling.


Många som jag träffat vittnar om en identitetskris i samband med utmattning och att man inte känner igen sig själv, såväl i relationer till andra och till sitt arbetsliv.

Det är en process att först acceptera traumat som stressproblematiken medfört och hur den har förändrat dig som person för att sedan påbörja vägen mot återhämtning genom att lära känna dig själv och finna vägar mot ett liv som gynnar dig och ditt nya liv på bästa sätt.


Kunskapen och erfarenheten av mitt arbete som yrkesvägledare är stor nytta i återhämtnings-terapin. Jag använder mig också av KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (acceptance and commitment therapy), Intention work (medveten målbild) och MI (motivations intervju arbete).

Jag känner att det är viktigt att ha en vetenskaplig grund och jag använder mig av empiriskt bevisade teorier och metoder i mitt arbete.

En ödmjuk attityd till att det finns mycket som vi inte kan se och bevisa kompletterar min holistiska vägledningsmetod.

Jag har egen erfarenhet av utmattningsdiagnos och även om varje individ kan vittna om en unik upplevelse, vet jag vad du går igenom!


Jag erbjuder enskilda samtal som kan ske i min atelje eller som "walk and talk" i Karlshamn, via zoom, teams, meet eller per telefon.


Samtalens struktur och upplägg gör vi upp tillsammans beroende på dina behov, men ett förslag på upplägg kan du se nedan. Jag rekommenderar minst tre samtal, men antalet samtal är naturligtvis individuellt.

Pris per samtal, 45 minuter, 780:- 


För dig som vill investera i dig själv och din framtid har jag skapat ett fördelaktigt paket bestående av:

* Ett inledande gratis samtal för att se om det känns rätt.

* 8 samtal  (45 minuter per samtal)

* En skriftlig sammanfattning av saker vi gått igenom och kommit fram till under samtalens gång

* En konstruktiv handlingsplan för hur du ska nå ditt mål.

Paketerbjudande på din investering: 5.800:-

(ord. pris 7.020:-)


Välkommen att kontakta mig för bokning.

Återhämtnings-

terapi

Acceptans & insikt

Släpp taget, förlåt dig själv och påbörja läkningen.

Ta ansvar för din egen läkning och ditt liv. Förlåt dig själv och din omgivning för det som varit och är.

Förså att identitekskrisen är normal.

Tillåt återhämtningsprocessen att bli en del av livet och inse att du kan komma starkare ur detta.

Lär dig lyssna på din egen intuition och inre röst.

Varför är det viktigt med mindfulness och att leva i nuet för att må bra?

Insikt och utsikt

Förstå orsaken bakom orsaken..

Hur har du konstruerat ditt liv och dina uppfattningar?

Vad är orsaken till din utmattning och hur bearbetar vi det för att förhindra att du upprepar samma mönster i framtiden?

Lär känna dig själv på alla plan, kropp, själ och sinne måste med. Lär dig se mönster och stresstriggers.

Utsikt & framsikt

Hur ska ditt liv se ut?

När du nått insikt i varför du drabbats av utmattning ska vi nu finna vägar framåt. Vad kan fungera för dig och hur ska du göra för att nå dina mål?

Tillsammans arbetar vi fram en handlingsplan och hanterbara delmål.